İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyetler - Faaliyetler Arşivi
Venedik Komisyonu Heyeti ile 10 Eylül 2020 Tarihinde Video-Konferans Yöntemiyle Görüşme Yapılmıştır 11.9.2020
Ülkemizle İlgili Son Dönemde Verilen Bazı AİHM Kararları 26.6.2020
İnsan Hakları Dergisinin Beşinci Sayısı Yayımlanmıştır 8.5.2020
COVİD-19 Salgının İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Üzerindeki Etkileri Konulu Online Yuvarlak Masa Toplantısına Katılım Sağlandı 1.5.2020
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Katılım Sağlandı 9.3.2020
İnsan Hakları Konuşmalarının Dördüncü Konuğu Prof.Dr. Muharrem Kılıç Oldu 26.2.2020
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Adli Yıl Açılış Törenine Katılım Sağlandı 4.2.2020
Birleşmiş Milletler Evrensel Periodik İnceleme Mekanizması Çerçevesinde Ülkemizin Üçüncü Tur İncelemesine Bakanlığımız Adına Katılım Sağlanmıştır 4.2.2020
Avrupa Konseyi Heyetinin Ziyareti 10.1.2020
Dışişleri Bakanlığı ile İstişare Toplantısı 9.1.2020
BM İnsan Hakları Savunucularının Durumu Özel Raportörünün Bakanlığımızı Ziyareti 9.1.2020
Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Süreci Kapsamında, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri ile Strazburg ve Brüksel’de Görüşmeler Gerçekleştirildi 26.12.2019
Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Ankara’da Yapıldı 26.12.2019
İnsan Hakları Konuşmalarının Üçüncü Konuğu Doç.Dr. Ergin Ergül Oldu 12.12.2019
Başkanlığımızın İlkokul Öğrencilerine 10 Aralık İnsan Hakları Günü Konferansı 10.12.2019
Sincan Ceza İnfaz Kurumuna Ziyaret Gerçekleştirildi 4.12.2019
İnsan Hakları Konuşmalarının İkinci Konuğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Oldu 22.11.2019
İnsan Hakları Dergisinin Dördüncü Sayısı Yayımlanmıştır. 21.11.2019
İnsan Hakları Konuşmalarının ilk konuğu Emekli Büyükelçi Sn. Erdoğan İŞCAN 1.11.2019
İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Bakanlığımız Birimleri ile Toplantı Yapıldı 25.10.2019
Almanya Ezidiler Merkez Konseyinin Bakanlığımızı Ziyareti 25.10.2019
Kamu Denetçiliği Kurumu’nda İnsan Hakları Sunumu 2.10.2019
Bakan Gül; Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović’i kabul etti. 1.7.2019
Avrupa Konseyi Heyeti Başkanlığımızı Ziyaret Etti. 21.6.2019
İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında İş Dünyası, Sendika Temsilcileri ve Akademisyenler ile Çalıştay Gerçekleştirildi 17.6.2019
Bakan Yardımcısı Cengiz Öner; AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi (MÖT) Sayın Harlem DESİR ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti. 13.6.2019
Bakan Yardımcısı Cengiz Öner; Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Sayın Gabriela Cuevas Barron ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti. 12.6.2019
Etkili Soruşturma Projesi Kapsamında Rusyaya Çalışma Ziyareti Yapıldı. 29.5.2019
AİHM, Mülkiyet Hakkının İhlali Durumunda Tazminat Talepleri Açısından İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna Başvurulması Gerektiğini Belirtti 8.5.2019
Etkili Soruşturma Projesi, 3 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan Kapanış Programı ile Sona Erdi. 7.5.2019
Etkili Soruşturma Projesi Kapsamında 2. Uluslararası Çalıştay Gerçekleştirildi 7.5.2019
İTT BDİHK Başkanı ve İcra Direktörü Dairemizi Ziyaret Etti 29.4.2019
Meslekte 25 Yılını Dolduran Personellerimize, Teşekkür Belgeleri Takdim Edilmiştir 17.4.2019
Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 3. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir. 16.4.2019
Doç. Dr. Sayın Saadet Yüksel AİHM Hâkimi Olarak Seçildi 9.4.2019
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarına İlişkin Başvurular Aihm Tarafından Kabul Edilemez Bulunarak Reddedildi. 4.4.2019
Yurtdışı Adalet Müşavirleri İle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi 25.3.2019
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM Kararlarının İcrası Kapsamındaki 332 Dosyanın Denetim Sürecinin Kapatılmasına Karar Verdi 17.3.2019
İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun Görev Alanının Genişletilmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlüğe Girdi. 12.3.2019
Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYİM) İlişkin Yeniden Yargılanma İmkanı Getiren Düzenlemeyi Dikkate Alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 12 Başvuruda Daha Kabul Edilmezlik Kararı Verdi 12.3.2019
Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 2. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir. 26.2.2019
İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Akademisyenler ile Çalıştay Gerçekleştirildi 14.2.2019
Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi 1.2.2019
İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Beşinci Çalıştay Gerçekleştirildi. 1.2.2019
Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 1. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir. 21.1.2019
İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Yüksek Mahkemeler ile Çalıştay Gerçekleştirildi. 4.1.2019