İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
18
May
Sait ÖZDEMİR / Türkiye
Başvuranın, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası işkence gördüğü ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itirazı üzerine verilen kararların gerekçesiz olduğu iddiaları kapsamında işkence ve kötü muamele yasağı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru
18
May
Alican KAPTI / TÜRKİYE
Başvuru, Facebook sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve başvuranın itibarını zedelediğini düşündüğü yorumlarla ilgili olarak başvuran tarafından yapılan suç duyurusu neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.
12
May
YUSUFELİ İLÇESİNİ GÜZELLEŞTİRME YAŞATMA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ / TÜRKİYE
Başvuru, bir derneğin Sözleşme anlamında bir medeni hakka sahip olmasının, Sözleşme’nin esasına ilişkin bir hükmünü, o derneğin üyelerinin bireysel olarak sahip olduğu haklar nedeniyle otomatik olarak uygulanabilir kılmayacağına ilişkindir.
11
May
Osman TEKEMEN/TÜRKİYE
Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan ve kulak ağrılarından şikâyet eden başvurucunun kendisine tıbbı bakım ve tedavi uygulanmasında gecikilmiş olması sebebiyle bir kulağında işitme kaybı meydana gelmesi sebebiyle kötü muamele yasağının ve başvurucunun üçüncü kişilerin cezalandırılması sebebiyle açmış olduğu ceza davasının cezasızlıkla sonuçlanması sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.