İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16
Eyl
Şat ve Horuş/Türkiye Kararı
Hakim aleyhine açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle verilen para cezasına ilişkin başvuru
10
Eyl
Aydemir Güvener/Türkiye Kararı
Taşınmazın tescil edilmemesinin mülkiyet ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkin başvuru
2
Eyl
Çetin Doğan ve Cem Aziz Çakmak/Türkiye Kararı
Tutuklamaya ilişkin etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığı iddiasına ilişkin başvuru
2
Eyl
Eker/Türkiye Kararı
Tekzip nedeniyle adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru
2
Eyl
Çağatay Baydar/Türkiye Kararı
İnançları nedeniyle askerlik hizmeti yapmama talebiyle ilgili başvuru
2
Eyl
Epözdemir/Türkiye Kararı
Tutuklamaya ilişkin etkili bir iç hukuk yolunun bulunmadığı iddiasına ilişkin başvuru