Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile İnsan Hakları Alanında Eğitim Programı Yapıldı

Avrupa Konseyi, Bakanlığımız ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yakın işbirliğiyle insan hakları eğitim programı açılış etkinliği 23 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar BAŞPINAR’ın yaptığı programda; “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Giriş”, “İltica ve İnsan Hakları” ile “Çocuk Dostu Adalet” konulu HELP kursları başlatılmıştır.
 

Fotoğraflar