AİHM Kararlarının Uygulanması Konulu Toplantıya Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi tarafından 7 Mart 2022 tarihinde Strazburg’ta “Etkili ulusal koordinasyon: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının hızlı bir şekilde uygulanması için yerel kapasitenin arttırılmasında kilit bir faktör” temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, AİHM kararlarının hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin AK üyesi ülkelerden iyi uygulama örnekleri bağlamında ilgili ülke temsilcileri tarafından sunumlar yapılmıştır.

Söz konusu toplantıya ülkemiz tecrübesini paylaşmak üzere Bakanlar Komitesi tarafından davet edilen İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, “İcra sürecine ilişkin bilgilerin zamanında iletilmesi yoluyla koordinatörlerin Bakanlar Komitesi ile etkin bir diyaloğun sürdürülmesine katkısı” temalı oturumda bir sunum gerçekleştirmiştir. Dr. AÇIKGÜL sunumunda, ülkemiz açısından AİHM kararlarının hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan temel yasal değişiklikler, iyi uygulama örnekleri, kapasite arttırıcı faaliyetler ve reform süreçleri başta olmak üzere ülkemizdeki önemli gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunmuştur.

AK Bakanlar Komitesi tarafından her yıl yayımlanan istatistiklere göre ülkemiz, AİHM kararlarının uygulanmasında son 3 yılda en fazla dosya kapatan ülke konumundadır. Ülkemiz 2019 yılında 732, 2020 yılında 168 ve 2021 yılında 222 kararın icrasını gerçekleştirmek suretiyle AK üyeleri arasında en fazla dosya kapatan ülke konumundadır. Tüm üye ülkeler açısından AİHM kararlarını icra etme oranı % 81 iken, Ülkemiz bakımından bu oran %88’e ulaşmıştır.  

Yuvarlak masa toplantısı AK Bakanlar Komitesi Başkan Yardımcısı Büyükelçi Breifne O’Reilly ve AK İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü Christos Giakoumopoulos tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantıda ayrıca Letonya, Litvanya, Almanya, İspanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti temsilcileri de iyi uygulama örnekleri kapsamında ülke tecrübelerini paylaşmıştır.

Yuvarlak masa toplantısı AİHM Kararların İcrası Dairesi Başkanı Clare Ovey’in kapanış konuşması ile tamamlanmıştır.