Avrupa Konseyi Heyetinin Ziyareti

Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi (AKİD) Başkan Yardımcısı ve Türkiye bölümü şefi Clare Ovey ve beraberindeki heyet 8 - 9 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da ilgili kurumlardabir dizi ziyarette bulundu.
Heyet 8 Ocak Çarşamba günü Bakanlığımızın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay’ı ziyaret etmiştir.
9 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ise heyet; Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Barolar Birliği’nde görüşmeler yapmıştır.