Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, üç ayda bir gerçekleştirilen AİHM kararlarının icrası gündemli 1369. Toplantısı (CMDH) 3-5 Mart 2020 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ile ilgili de bazı AİHM kararlarının icrası ele alındı.
Bu kapsamda Öner ve Türk (51962/12) ve diğerleri ile Işıkırık (41226/09) grupları altında incelenen konular, ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.
Toplantıda Yargı Reformu Stratejisi ve 7188 sayılı Kanun ile getirilen yeniliklerin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca hazırlanmakta olan İnsan Hakları Eylem Planı’nın da hak ve özgürlüklerin korunması ve daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı dile getirilmiştir. Bakanlığımız tarafından sunulan bilgiler kapsamında 21 dosyada alınan bireysel önlemler yeterli bulunarak kapatma kararı verilmiştir.
Bakanlar Komitesi toplantısının söz konusu bölümüne Ülkemizi temsilen İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Mevzuat Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı katılmıştır.


 

Fotoğraflar