Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 2. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması ve Cezasızlıkla Mücadelenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde, İstanbul Hâkimevi’nde “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması” konulu 2. Pilot Eğitim gerçekleştirilmiştir.

2. Pilot Eğitime, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığımızın temsilcileri; Avrupa Konseyi Ankara Ofisi’nden proje yürütme ekibi; Eğiticiler Mehmet Yılmaz, Aşiyan Alkan ve Kamil Demir ile katılımcı olarak İstanbul merkez ve mülhakatlarında görevli 21 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı katılmıştır.

Pilot Eğitim kapsamında, 22 Şubat 2019 günü, Eğiticiler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ve bu maddeye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları konusunda sunum yapmışlardır. 23 Şubat 2019 günü ise Eğiticilerin gözetiminde kurgusal dava egzersizi gerçekleştirilmiştir. Pilot eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Fotoğraflar