İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kararların İcrası Bürosu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararların gereğinin yerine getirilmesi kapsamında yapılacak iş ve işlemleri yürüten Kararların İcrası Bürosu, bu doğrultuda ihlal ile ilgili bireysel ve genel önlemler açısından konusuna göre mahkeme ve diğer kurumlarla yazışmalar, lüzum halinde toplantılar yaparak bilgi toplar.

AİHM tarafından verilen kararın Kararların İcrası Bürosuna gelmesiyle başlayan süreç, kararın Türkçe olarak yayımlanmasıyla birlikte ilgili kurumlara ve mahkemelere dağıtımının yapılması, kararda hükmedilen tazminatlara ilişkin, ödeme bürosu tarafından ödemenin gerçekleştirilmesiyle ve rücu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için ilgili kuruma bildirim yapılmasıyla devam eder.

AİHM’in vermiş olduğu kararın kesinleşmesini izleyen 6 ay içerisinde Avrupa Konseyi’ne bir eylem planı veya raporu sunulur ve icrası devam eden dosyalarla ilgili gerektiğinde yazışmalar yapılarak bilgi verilir.

Kararların İcrası Bürosu tarafından yürütülen bu sürecin sonucunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hazırlanan Eylem Raporu’nu yeterli görür ise kararın icrası sona erdirilir ve nihayet dosya kapatılır. 

Bu kapsamda icra edilmesi gereken kararların sayısı 2018 yılında 1255 olup, aynı yıl 91 Eylem Raporu ile 48 Eylem Planı hazırlanmış ve 372 kararın icrası tamamlanarak dosyaları kapatılmıştır. 2019 yılında ise hazırlanan 80 Eylem Raporu ve 11 Eylem Planı ile 732 adet kararın icrası tamamlanmıştır. İcra işlemlerinin tamamlanması için üzerinde çalışılan kararların sayısı ise 2020 yılının başı itibariyle 687’dir.