TBMM’nin Ev Sahipliğinde AKPM Tarafından Düzenlenen “Kovid Sonrası İnsan Hakları Standartları” Konulu Toplantıya Katılım Sağlandı

TBMM’nin ev sahipliğinde AKPM tarafından düzenlenen “Kovid Sonrası İnsan Hakları Standartları” konulu toplantıya katılım sağlandı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) pandemi dönemi ve sonrasında parlamentolar arası işbirliğinin arttırılması amacıyla başlattığı “Route 47” girişimi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ev sahipliğinde 30 Kasım 2021 tarihinde “Kovid Sonrası İnsan Hakları Standartları” konulu bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, AKPM Türk Delegasyonu Üyesi Sena Nur ÇELİK’in moderatörlüğünde TBMM AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet YILDIZ ve AKPM Başkanı Rik DAEMS’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantıya ayrıca; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz TUNÇ, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan ÇAVUŞOĞLU, Komisyon üyeleri ile diğer katılımcılar iştirak etmişlerdir.
Toplantıda, AKPM Üyesi Damien COTTIER (İsviçre Delegasyonu) ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yönetim Komitesi (CDDH) Başkanı Kristine LICE tarafından yapılan konuşmalardan sonra Başkanlığımız Başkan Yardımcıları Ahmet Müşerref YAKIŞIK ve Ömer YILMAZ tarafından “Kovid Döneminde Yargı Alanında Alınan Tedbirler” konusunda birer sunum yapılmıştır. Toplantı, AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Ahmet YILDIZ’ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.

Fotoğraflar