Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHM Kararlarının İcrası Gündemli Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üç ayda bir gerçekleştirilen AİHM kararlarının icrası gündemli 1411. Toplantısı (CM-DH) 14-16 Eylül 2021 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ile ilgili Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan bazı kararların denetim süreci de ele alındı.

Toplantıda müzakere edilen kararlarla ilgili olarak Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Komiteyi bilgilendirmiş ve delegelerin sorularını yanıtlamıştır.  

Toplantı sonucunda Bakanlar Komitesi AİHM tarafından Ülkemiz aleyhine verilen toplam 39 karara ilişkin olarak alınan önlemleri yeterli bulmuş ve icra denetimini sona erdirme yönünde karar almıştır.

Öte yandan Avrupa Konseyi ve AİHM ile üst düzey görüşmeler yapılmış ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen reformlar hakkında muhataplar bilgilendirilmiştir.