İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Yüksek Mahkemeler ile Çalıştay Gerçekleştirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan 2. 100 Günlük Eylem Planında belirtilen “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması” kapsamında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu temsilcilerinin katılımıyla 3 Ocak 2019 tarihinde Ankara Hakimevinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında beş ayrı çalışma grubu oluşturulmuş ve “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlanmasına” yönelik katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

Fotoğraflar