İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İstatistikler
1- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2020 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu 2- 01 Ocak 2021 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları 3- Türkiye'nin AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi 4- Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı 5- Yıllar İtibariyle Türkiye'de 10.000 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı 6- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri 7- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri 8- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri 9- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri 10- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri 11- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri 12- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri 13- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri 14- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri 15- 2020 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 16- İlk 25 Ülke İçin 2020 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması 17- 1959 – 2020 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 18- 1959 – 2020 Yılları Arasında Toplamda 100’ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 19- Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995 - 2020) 20- Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 21- 2020 Yılı Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 22- 2020 Yılında Esastan İncelenen Karar Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 23- 2002-2020 Yılları Arasında Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2019 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu 01 Ocak 2020 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 1959-2019 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 1959-2019 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 2019 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı İlk 25 Ülke İçin 2019 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2019) Yıllar İtibariyle Türkiye’de 10.000 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2018 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 1959-2018 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 1959-2018 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 2018 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2018 Yılı AİHS İhlallerinin Oransal Dağılımı 01 Ocak 2019 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları İlk 25 Ülke İçin 2018 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2018)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2017 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 1959-2017 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 1959-2017 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 2017 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2017 Yılı AİHS İhlallerinin Oransal Dağılımı 01 Ocak 2018 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları İlk 25 Ülke İçin 2017 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2017)
31 Aralık 2016 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı 2016 Yılı Ülke Bazında Her 10.000 Kişiye Düşen Başvuru Sayısı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvuruların Yıllara Göre 10.000 Kişiye Düşen Oranı Ülkelere Göre 1959-2016 Yılları Arasında Toplam İhlal Sayıları 1959-2016 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Sıralaması 2016 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2016 Yılı AİHS İhlalleri Oransal Dağılımı İlk 25 Ülke İçin 2016 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye' nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995-2016) Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yıllık istatistik Değerlendirme Notu
31 Aralık 2015 İtibariyle Aihm Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı 2015 Yılı Ülke Bazında Her 10.000 Kişiye Düşen Başvuru Sayısı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvuruların Yıllara Göre 10.000 Kişiye Düşen Oranı Ülkelere Göre 1959-2015 Yılları Arasında Toplam İhlal Sayıları 1959 - 2015 Yılları Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı İlk 25 Ülke İçin 2015 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye' nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995-2015) 2015 Yılı AİHS İhlalleri Dağılımı 2015 Yılı AİHS İhlalleri Oransal Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları