İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İstatistikler
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2023 Yılı İstatistikleri Değerlendirme Notu 1- 01 OCAK 2024 İTİBARİYLE AİHM ÖNÜNDE DERDEST BAŞVURU SAYILARI 2- TÜRKİYE'NİN AİHM ÖNÜNDE BEKLEYEN DERDEST BAŞVURU SAYILARININ DEĞİŞİMİ 3- YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE 10.000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BAŞVURU SAYILARI 4- 2002-2023 YILLARI ARASI AİHM'E YAPILAN BAŞVURU SAYISI 5- İLK 25 ÜLKE İÇİN 2023 YILI AİHS İHLAL KARAR SAYISI SIRALAMASI 6- 1959-2023 YILLARI ARASI MADDELERE GÖRE AİHS İHLALLERİ DAĞILIMI 7- YILLARA GÖRE AİHS İHLAL SAYILARI (1995 - 2023) 8- 2023 YILI TOPLAM KARAR VERİLEN BAŞVURU SAYISININ İHLAL KARAR SAYISINA ORANLARI 9- 2012-2023 YILLARI ARASINDA TOPLAM KARAR VERİLEN BAŞVURU SAYISININ İHLAL KARAR SAYISINA ORANLARI 10- YILLARA GÖRE TEK TARAFLI DEKLARASYON VE DOSTANE ÇÖZÜM SAYILARI 11- 2023 YILI AİHS İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 12- YILLARA GÖRE AİHS 2. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 13- YILLARA GÖRE AİHS 3. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 14- YILLARA GÖRE AİHS 5. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 15- YILLARA GÖRE AİHS 6. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 16- YILLARA GÖRE AİHS 7. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 17- YILLARA GÖRE AİHS 8. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 18- YILLARA GÖRE AİHS 9. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 19- YILLARA GÖRE AİHS 10. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 20- YILLARA GÖRE AİHS 11. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 21- YILLARA GÖRE AİHS EK 1-1. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 22- YILLARA GÖRE AİHS EK 1-2. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 23- YILLARA GÖRE AİHS EK 1-3. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2022 Yılı İstatistikleri Değerlendirme Notu 1- 01 OCAK 2023 İTİBARİYLE AİHM ÖNÜNDE DERDEST BAŞVURU SAYILARI 2- TÜRKİYE'NİN AİHM ÖNÜNDE BEKLEYEN DERDEST BAŞVURU SAYILARININ DEĞİŞİMİ 3- YILLAR İTİBARİYLE TÜRKİYE'DE 10.000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN BAŞVURU SAYILARI 4- 2002-2022 YILLARI ARASI AİHM'E YAPILAN BAŞVURU SAYISI 5- İLK 25 ÜLKE İÇİN 2022 YILI AİHS İHLAL KARAR SAYISI SIRALAMASI 6- 1959 - 2022 YILLARI ARASI MADDELERE GÖRE AİHS İHLALLERİ DAĞILIMI 7- YILLARA GÖRE AİHS İHLAL SAYILARI (1995 - 2022) 8- 2022 YILI TOPLAM KARAR VERİLEN BAŞVURU SAYISININ İHLAL KARAR SAYISINA ORANLARI 9- 2022 YILINDA ESASTAN İNCELENEN KARAR SAYISININ İHLAL KARAR SAYISINA ORANLARI 10- 2012-2022 YILLARI ARASINDA TOPLAM KARAR VERİLEN BAŞVURU SAYISININ İHLAL KARAR SAYISINA ORANLARI 11- YILLARA GÖRE TEK TARAFLI DEKLARASYON VE DOSTANE ÇÖZÜM SAYILARI 12- 2022 YILI AİHS İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 13- YILLARA GÖRE AİHS 2. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 14- YILLARA GÖRE AİHS 3. MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 15- YILLARA GÖRE AİHS 5.MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 16- YILLARA GÖRE AİHS 6.MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 17- YILLARA GÖRE AİHS 8.MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 18- YILLARA GÖRE AİHS 9.MADDE İHLAL SAYILARI DAĞILIMI 19- YILLARA GÖRE AİHS 10.MADDE İHLALLERİ 20- TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE AİHS 11.MADDE İHLALLERİ 21- YILLARA GÖRE AİHS EK 1-3. MADDE İHLALLERİ 22- YILLARA GÖRE AİHS EK1-1 MADDE İHLALLERİ
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2021 Yılı İstatistikleri Değerlendirme Notu 1- 01 Ocak 2022 İtibariyle AİHM Önünde Derdest Başvuru Sayıları 2- AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi 3- Yıllar İtibariyle Türkiye’de 10.000 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayıları 4- 2002 - 2021 Yılları Arasındaki Başvuru Sayıları 5- İlk 25 Ülke İçin 2021 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması 6- 1959 - 2021 Yılları Arası Maddelere Göre Aihs İhlalleri Dağılımı 7- Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995 - 2020) 8- 2021 Yılı Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 9- 2021 Yılında Esastan İncelenen Karar Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 10- 2012-2021 Yılları Arasında Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 11- Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon Ve Dostane Çözüm Sayıları 12- 2021 Yılı AİHS İhlal Sayıları Dağılımı 13- Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlal Sayıları Dağılımı 14- Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlal Sayıları Dağılımı 15- Yıllara Göre AİHS 5.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 16- Yıllara Göre AİHS 6.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 17- Yıllara Göre AİHS 8.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 18- Yıllara Göre AİHS 9.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 19- Yıllara Göre AİHS 10.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 20- Yıllara Göre AİHS 11.Madde İhlal Sayıları Dağılımı 21- Yıllara Göre AİHS Ek1-1 İhlal Sayıları Dağılımı 22- Yıllara Göre AİHS Ek1-3 Madde İhlal Sayıları Dağılımı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2020 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu 1- 01 Ocak 2021 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları 2- AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi 3- Yıllar İtibariyle 10.000 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı 4- 2002-2020 Yılları Arası AİHM'e yapılan Başvuru Sayısı 5- İlk 25 Ülke İçin 2020 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması 6- 1959 – 2020 Yılları Aras AİHS İhlal Sayıları Dağılımı 7- Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995 - 2020) 8- 2020 Yılı Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 9- 2020 Yılında Esastan İncelenen Karar Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 10- 2002-2020 Yılları Arasında Toplam Karar Verilen Başvuru Sayısının İhlal Karar Sayısına Oranları 11- Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 12- 2020 Yılı AİHS İhlal Sayıları Dağılımı 13- Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlal Sayıları 14- Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlal Sayıları 15- Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlal Sayıları 16- Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlal Sayıları 17- Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlal Sayıları 18- 1959 – 2020 Yılları Arasında Toplamda 100’ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 19- Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlal Sayıları 20- Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlal Sayıları 21- Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlal Sayıları 22- Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlal Sayıları
01 Ocak 2020 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2019 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Yıllar İtibariyle Türkiye’de 10.000 Kişi Başına Düşen Başvuru Sayısı 2002-2019 Yılları Arası AİHM'e yapılan Başvuru Sayısı İlk 25 Ülke İçin 2019 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması 1959-2019 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2019) Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlal Sayıları Dağılımı 2019 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlal Sayıları Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı 1959-2019 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2018 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 1959-2018 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 1959-2018 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 2018 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2018 Yılı AİHS İhlallerinin Oransal Dağılımı 01 Ocak 2019 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları İlk 25 Ülke İçin 2018 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2018)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2017 Yılı İstatistik Değerlendirme Notu Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları 1959-2017 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 1959-2017 Yılları Arasında Toplamda 100'ün Üzerinde İhlal Kararı Bulunan Ülkelerin Sıralaması 2017 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2017 Yılı AİHS İhlallerinin Oransal Dağılımı 01 Ocak 2018 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları İlk 25 Ülke İçin 2017 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları(1995-2017)
31 Aralık 2016 İtibariyle AİHM Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı 2016 Yılı Ülke Bazında Her 10.000 Kişiye Düşen Başvuru Sayısı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvuruların Yıllara Göre 10.000 Kişiye Düşen Oranı Ülkelere Göre 1959-2016 Yılları Arasında Toplam İhlal Sayıları 1959-2016 Yılları Arası Türkiye'nin AİHS İhlalleri Sıralaması 2016 Yılı Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı 2016 Yılı AİHS İhlalleri Oransal Dağılımı İlk 25 Ülke İçin 2016 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye' nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995-2016) Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yıllık istatistik Değerlendirme Notu
31 Aralık 2015 İtibariyle Aihm Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayıları Türkiye'nin AİHM'nin Önünde Bekleyen Derdest Başvuru Sayılarının Değişimi Türkiye Aleyhine Yapılan ve AİHM Önünde Derdest Olarak Bekleyen Başvuruların Dağılımı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvurularla İlgili Yapılan İşlemlerin Yıllara Göre Dağılımı 2015 Yılı Ülke Bazında Her 10.000 Kişiye Düşen Başvuru Sayısı Türkiye Aleyhine Yapılan Başvuruların Yıllara Göre 10.000 Kişiye Düşen Oranı Ülkelere Göre 1959-2015 Yılları Arasında Toplam İhlal Sayıları 1959 - 2015 Yılları Türkiye'nin AİHS İhlalleri Dağılımı İlk 25 Ülke İçin 2015 Yılı AİHS İhlal Karar Sayısı Sıralaması Türkiye' nin Yıllara Göre AİHS İhlal Sayıları (1995-2015) 2015 Yılı AİHS İhlalleri Dağılımı 2015 Yılı AİHS İhlalleri Oransal Dağılımı Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 2. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 5. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 6. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 8. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 9. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 10. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 11. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS 13. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-1. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre AİHS Ek 1-3. Madde İhlalleri Türkiye'nin Yıllara Göre Tek Taraflı Deklarasyon ve Dostane Çözüm Sayıları