HELP Kursları Sertifika Dağıtımı ile Yeni HELP Kurslarının Açılış Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Sığınma/İltica Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)” ile “İnsan Ticareti ile Mücadele ve İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” konulu HELP kurslarını başarı ile tamamlayan toplamda 141 hâkim ve Cumhuriyet savcısının sertifika dağıtım töreni Bakan Yardımcımız Sayın Yakup MOĞUL’un katılımları ile 8 Kasım 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

Katılımcılara sertifikaları, Bakan Yardımcılarımız Sayın Yakup MOĞUL ve  Sayın Hasan YILMAZ, AK İşbirliği Programları Birimi Başkanı Sayın Lilja GRETARSDOTTIR, AK HELP Birimi Başkanı Sayın Eva PASTRANA,  İnsan Hakları Dairesi Başkanı Sayın Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, AK Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sayın Pınar BAŞPINAR ile Bakanlığımız Birim Amirleri tarafından takdim edilmiştir.

Program kapsamında, ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI moderatörlüğünde Anayasa Mahkemesi Raportörü Gizem Ceren DEMİR KOŞAR, Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Toprak ile Danıştay Tetkik Hâkimi Ersin YILMAZ’ın konuşmacı olduğu, “Göç Ve İnsan Ticareti Konularında Yüksek Mahkemelerin Güncel İçtihatları” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimi Sayın Faris VEHABOVIC ile AK HELP Birimi Başkanı Sayın Eva PASTRANA’nın konuşmacı olarak katkı sağladığı, “Çocuk Dostu Adalet ve Çocuk Hakları”, “Mülteci ve Göçmen Çocuklar” ve “İdari Gözetime Alternatifler” başlıklı üç ayrı HELP kursunun çevrimiçi açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Fotoğraflar