Ankara ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde HELP Kursları Açılış Toplantısı Yapıldı

            İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında Bakanlığımızın destekleriyle, Avrupa Konseyi (AK) HELP Birimi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi arasındaki işbirliği çerçevesinde, akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Giriş, Mahkeme Kararlarının İcrası” ve “İltica ve AİHS” konulu HELP kurslarının açılış toplantıları 9 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştır.

        Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki açılış toplantısı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, AK İşbirliği Programları Birimi Başkanı Lilja GRETARSDOTTIR ile AK HELP Birimi Başkanı Eva PASTRANA’nın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir.


            Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki açılış toplantısı ise, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK, İnsan Hakları Dairesi Başkan Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ile AK HELP Birimi Başkanı Eva PASTRANA’nın katılımları ve açılış konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar