Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Süreci Kapsamında, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri ile Strazburg ve Brüksel’de Görüşmeler Gerçekleştirildi

Bakanlığımızın çalışmalarını yürüttüğü “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlık süreci katılımcı bir anlayışla yürütülmekte olup; hazırlık çalışmaları kapsamında; 17 Aralık 2019 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyi ile 18 Aralık 2019 tarihinde Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri ile sürece dair görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık süreci, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla yürütülmeye devam etmektedir.