Etkili Soruşturma Projesi Kapsamında 2. Uluslararası Çalıştay Gerçekleştirildi

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması ve Cezasızlıkla Mücadele’nin Geliştirilmesi Projesi “ kapsamında 02 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da “ Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar ve Zorluklar” konulu 2. Uluslararası Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ile AK Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un açılış konuşmaları ile başlayan programda 3 oturum gerçekleştirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız temsilcileri dezavantajlı gruplara (kadınlar, çocuklar, göçmenler vs.) karşı kötü muameleyi önleme ve müdahale etme kapsamında ulusal ve uluslararası uygulamalara ilişkin sunumlar yapmışlardır.

Çalıştaya, ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarından temsilciler ile hakim ve savcılar katılım sağlamışlardır.

Sunumların ardından soru-cevap bölümü ve önerilerin alınması ile Çalıştay aynı gün sona ermiştir.

Fotoğraflar