İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AİHM Savunma Bürosu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) verilecek hükümet görüşlerinin hazırlanmasından ve Mahkeme tarafından verilen kararların takibinden sorumlu birimdir.

Bu çerçevede, ülkemiz aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurulara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge ve görüşlerinin istenmesi, hükümet görüşlerinin hazırlanması, başvuruların dostane çözüm ve/veya tek taraflı deklarasyon yöntemleriyle sonuçlandırılması çalışmalarının yürütülmesi ve Büyük Daire süreçlerinin takibinin yapılması AİHM Savunma Bürosunun temel görevleri arasında yer alır.