İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Akademisyenler ile Çalıştay Gerçekleştirildi

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde açıklanan 2. 100 Günlük Eylem Planında belirtilen “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması” kapsamında; akademisyenler ile 21 Şubat 2019 tarihinde Ankara Hakimevinde çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlanmasına” yönelik katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

Fotoğraflar