İltica ve İnsan Ticareti Konulu HELP Eğitimleri Çevrimiçi Açılış Etkinliği Yapıldı

          2 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın hedefleri doğrultusunda, Bakanlığımızın da yararlanıcıları arasında yer aldığı “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarımıza yönelik  “Sığınma / İltica Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” ile “İnsan Ticareti ile Mücadele ve İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” konulu iki farklı HELP kursu 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan açılış toplantıları ile başlamıştır.

         HELP eğitim programı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Sn. Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Cristian URSE ile Operasyonlar Başkanı Sn. Pınar BAŞPINAR’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. “Sığınma / İltica Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” kursundan 82; “İnsan Ticareti ile Mücadele ve İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması”  kursundan da 87 Hâkim ve Cumhuriyet Savcımız istifade edecektir. Toplantılarda ayrıca,  AİHM Hâkimi Sn. Ivana JELİC, İnsan Ticareti ile ilgili Mahkeme içtihatları; İnsan Ticaretiyle Mücadele Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (GRETA) İdari Sekreteri Sn. Petya NESTOROVA insan ticareti konusunda Avrupa Konseyi’nin yasal çerçevesi ile GRETA’nın faaliyetleri ile tavsiyeleri; AİHM Hukukçusu Sn. Sanem GURÜS TANYAR da mülteciler hukuku ile ilgili yasal çerçeve ile Mahkeme içtihatları konularında sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

 

Fotoğraflar