Avrupa Konseyi ile Üst Düzey Toplantı Yapıldı

Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL ile Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Sayın Marija PEJČİNOVİĆ BURİĆ’in vardığı mutabakat sonucunda oluşturulan Gayriresmî Çalışma Grubu kapsamında, Bakanlığımız ile AK yetkilileri arasında 7 Ocak 2021 tarihinde üst düzey bir toplantı online olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ile AK Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları Genel Müdürü Christos GIAKOUMOPOULOS’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Toplantıya Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi ACAR, Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul ÇEKİN ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamışlardır.

AK heyetinde ise İnsan Hakları Direktörü Christophe POIREL, Adli ve Hukuki İşbirliği Daire Başkanı Hanna JUNCHER, İnsan Hakları Politika ve İşbirliği Başkanı Mikhail LOBOV ile AİHM Kararlarının İcrası Daire Başkanı Clare OVEY yer almıştır.

Toplantıda, AK ile yürütülen karşılıklı işbirliği konuları ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılan hazırlık çalışmaları ele alınmıştır. Yine, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalar ile önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmalar hususunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıda ayrıca Türkiye Adalet Akademisi ile AK arasındaki ilişkiler ve ortak proje alanları müzakere edilmiştir.

Gayriresmî Çalışma Grubu kapsamında düzenli olarak benzer nitelikte toplantılar yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.