Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 3. Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen Etkili Soruşturma Projesi kapsamında Üçüncü ve Dördüncü Yuvarlak Masa Toplantıları 29 Ocak 2019 ve 30 Ocak 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Başkanlığımız Daire Başkanı Selim DOĞANAY, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledow’un yaptığı 3. Yuvarlak Masa Toplantısının ilk gününe, uzmanlar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ ile yabancı uzman Eric SVANİDZE, Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra Anayasa Mahkemesi Raportörleri, Yargıtay ve Danıştay tetkik hâkimleri, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi temsilcileri, Ankara ve çevre illerde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları katılım sağlamıştır.

3. Yuvarlak masa toplantısının ilk oturumunda açılış konuşmalarının ardından, yabancı uzman Eric SVANİDZE ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Daire Üyesi Mehmet Tevfik Elmas tarafından kötü muamele yasağı ve cezasızlıkla mücadelenin caydırıcı etkisi konusunda sunumlar yapılmıştır.

Sunumların ardından, katılımcılar konulara ve mesleki uzmanlıklarına göre iki ayrı çalışma grubuna ayrılmıştır. Bahse konu çalışma gruplarında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar örnekleri üzerinden tartışmalar yapılmış, katılımcılar uygulama ve mevzuata ilişkin görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Çalışma gruplarında elde edilen sonuçlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumların ardından, kapanış konuşmaları ile 3. Yuvarlak Masa Toplantısının ilk günü sona ermiştir.

Diğer yandan 3. Yuvarlak Masa Toplantısının ikinci günü olan 30 Ocak 2019 tarihinde insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiş ve katılımcıların uygulamaya ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır.