İnsan Hakları Eylem Planı Ve Uygulama Takvimi Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

İnsan Hakları Eylem Planı (Eylem Planı) uygulama süreci kapsamında Bakanlıkların ve Kurumların sorumluluğunda olan faaliyetlerle ilgili olarak Bakanlık/Kurum temsilcileri ile Ankara Hakimevinde 13 Temmuz 2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Eylem Planı’nın uygulanma sürecinin etkili bir şekilde takibi ve raporlanması konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

 

Fotoğraflar