Venedik Komisyonu Heyeti ile 10 Eylül 2020 Tarihinde Video-Konferans Yöntemiyle Görüşme Yapılmıştır

Venedik Komisyonu Heyeti İle 10 Eylül 2020 tarihinde Video-Konferans Yöntemiyle Görüşme Yapılmıştır

10 Eylül 2020 tarihinde, Avrupa Konseyi’nin danışma organlarından olan Venedik Komisyonu heyeti ile 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin video-konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Bakanlığımız Mevzuat Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunmuştur.
Venedik Komisyonu heyetinde ise Komisyon üyeleri Paolo G. Carozza, Nicolae Esanu, Jeremy Mcbride ve Regina Kiener ile Komisyon Sekretaryasından Grigory Dikov yer almıştır.

 

Fotoğraflar