Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin AİHM kararlarının icrası gündemli  1419. Toplantısı, 30 Kasım - 2 Aralık 2021 tarihleri arasında  Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan davalarla ilgili olarak söz konusu toplantıya ülkemizi temsilen katılım sağlanmıştır.

Toplantıda ülkemizle  ilgili olarak toplam 20 karara ilişkin  alınan tedbirler yeterli görülmüş ve icra denetimi sona erdirilerek kapatılmıştır. Böylelikle 2021 yılı içerisinde Bakanlar Komitesi tarafından ülkemizle ilgili icra denetimi sona erdirilen karar sayısı 220’ye ulaşmıştır.