İnsan Hakları Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Bakanlığımız Birimleri ile Toplantı Yapıldı

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde ve 11. Kalkınma Planında belirtilen Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planının Hazırlanması hedefi kapsamında, Bakan Yardımcımız Sn. Şaban YILMAZ Başkanlığında Bakanlığımız Birim Amirleri ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda İnsan Hakları Eylem Planının hazırlanması sürecine ilişkin görüş ve öneriler alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Fotoğraflar