İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesine Başkanlığımız Tarafından Katılım Sağlandı

Avrupa Birliği (AB)  - Avrupa Konseyi (AK)  ortak programı olan Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek-2 (Horizontal Facility-2) 2019 – 2022 programı kapsamında,  1 Ocak 2020 tarihinde resmi olarak uygulanmaya başlanmış ve Bakanlığımızın da projenin yararlanıcıları arasında yer aldığı “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi”nin bir faaliyeti olarak 29 - 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara’da Avrupa Konseyi Ankara Proje Ofisi ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün işbirliği içinde düzenlediği “İnsan Ticaretiyle Mücadele Zirvesi” gerçekleştirilmiştir. Zirveye Başkanlığımızın yanı sıra Bakanlığımızın ilgili birimleri ile uluslararası kuruluşlar (AB, AK, Birleşmiş Milletler), ilgili kamu kurum ve kuruluşları, barolar, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılım sağlamışlardır.

Zirvenin ilk gününde, Başkanlığımızı temsilen Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Müşerref  Yakışık açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.

Zirvenin ikinci gününde “İnsan Hakları Eylem Planı Kapsamında Türk Ceza Kanunu Madde 80” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Panelde, Bakanlığımızın birimleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden katılımcılar çeşitli değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Fotoğraflar