Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin AİHM kararlarının icrası gündemli 1436. Toplantısı (CMDH) 8 - 10 Haziran 2022 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan davalara ilişkin ülkemizi temsilen söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır.

Toplantıda ülkemizle ilgili 5 kararda alınan önlemler yeterli bulunarak icra sürecini kapatma kararı verilmiştir. Böylelikle 2022 yılında Haziran ayı itibariyle 37 dosyanın icra denetimi sona erdirilmiştir.

Bakanlar Komitesi önünde tüm ülkeler bakımından denetim süreci devam eden dosya sayısı 5.852 olup, kararların uygulanma oranı % 80’dir. Ülkemizle ilgili olarak bugüne kadar 4.278 kararın 3.765’inde alınan tedbirler yeterli görülerek icra süreci sonlandırılmıştır. Dolayısıyla ülkemizin AİHM kararlarını uygulama  oranı – tüm üye ülkeler ortalamasının üzerinde olacak şekilde – % 88,04’tür.