Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısına Online Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, üç ayda bir gerçekleştirilen AİHM kararlarının icrası gündemli 1406. Toplantısı (CMDH) 7-8-9 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya COVİD 19 salgını nedeni ile çevirim içi (online) katılım sağlandı. Toplantıda Türkiye ile ilgili de bazı AİHM kararlarının icrası ele alındı.

Bakanlar Komitesi çevirim içi (online) toplantısında Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan dosyaların görüşmelerine Ülkemizi temsilen İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül katılım sağladı. Ayrıca Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı  ile diğer yetkililer de toplantıya katılım sağladı.

Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Mart ayında ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı ve getireceği yenilikler ile hak ve özgürlüklerin korunması ve daha da geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı dile getirildi.

Toplantı sonucunda Bakanlığımız tarafından sunulan bilgiler kapsamında 30 dosyanın icra sürecinin kapatılmasına karar verildi.