COVİD-19 Salgının İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Üzerindeki Etkileri Konulu Online Yuvarlak Masa Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin ortak programı olan 2019-2022 yılları için Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022) girişimi, 22 Nisan 2020 tarihindeCOVİD-19 salgınının insan hakları ve hukuk devleti üzerindeki etkileri” konulu bir çevrimiçi (online) yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir.

Söz konusu toplantıya Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve ülkemizden aralarında Anayasa Mahkemesi (AİHM) ve Yüksek Mahkeme üyeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki Hükümet Ajanları, Ombudsman, Adalet Bakanlıkları, ulusal eğitim kuruluşları ve üniversite temsilcilerinin de bulunduğu 60’ı aşkın temsilci iştirak etmiştir.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve İşbirliği Dairesi Başkanı Sn. Mikhail Lobov’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Konseyi ve AİHM hukukçuları tarafından COVİD-19 salgınının önlenmesi kapsamında getirilen kısıtlamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan haklara olan etkisi üzerinde genel açıklamalarda bulunulmuştur.

Söz konusu toplantıya İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül’de katılım sağlamıştır.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/-/the-first-regional-online-round-table-on-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-human-rights-and-the-rule-of-law