Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin AİHM Kararlarının İcrası Gündemli 1483. Sayılı İnsan Hakları Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin AİHM kararlarının icrası gündemli 1483. Toplantısı (CMDH) 5 - 7 Aralık 2023 tarihlerinde Strazburg’ta gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan davalara ilişkin ülkemizi temsilen söz konusu toplantıya katılım sağlanmıştır.

Toplantıda ülkemizle ilgili beş kararda alınan önlemler yeterli bulunarak icra sürecini kapatma kararı verilmiştir. Böylelikle 2023 yılında Aralık ayı itibariyle 92 dosyanın icra denetimi sona erdirilmiştir.