Tutuklamaya Alternatif Tedbirler Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Başkanlığımız ve Avrupa Konseyinin ortak girişimleriyle 24 Haziran 2021 tarihinde Ankara Hilton Otel’de “Tutuklamaya Alternatif Tedbirler” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Salgın nedeniyle yurtdışı ve Ankara dışından katılımcılar, toplantıya çevrimiçi olarak katılmışlardır. Toplantıya Bakanlığımız temsilcileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyen ve avukatlar ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dışişleri Bakanlığının temsilcileri iştirak etmişlerdir. 

Toplantı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantının ilk bölümünde Türkiye’de ve dünyada tutuklamaya alternatif tedbirlere ilişkin mevzuat ve uygulama örnekleri konusunda Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey, Nottingham Üniversitesi’nden Prof. Em. Dirk van ZylSmit, ve Frankfurt Goethe Üniversitesi’nden Prof. MarcEngelhart sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.


Tutuklamaya Alternatif Tedbirlerin Türk Yargısındaki Uygulaması ve Takibi Başlıklı ikinci oturumda; Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi. Dr. İhsan Baştürk, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi Başkanı Adem Galip Dinçtürk ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Yusuf Enes Kaya sunumlarını gerçekleştirmiş, konuya ilişkin olarak tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.
 

Fotoğraflar