Doç. Dr. Sayın Saadet Yüksel AİHM Hâkimi Olarak Seçildi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı Doç. Dr. Saadet Yüksel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu tarafından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hâkimi olarak seçildi.

AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş’ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle, yeni hâkimin belirlenmesi amacıyla başlatılan süreç Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülmüştür.

Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hâkim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, AKPM Hâkim Seçim Komisyonuna (Komisyon) sunulmuştur. Komisyon adaylarımız Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakat gerçekleştirmiştir. Komisyon, adaylarımızın AİHM hâkimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştur.

9 Nisan 2019 tarihinde AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçim ile oyların çoğunluğunu alan Doç. Dr. Saadet Yüksel, 111 oy ile Ülkemiz adına AİHM hâkimi olarak 9 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde de doktora yapmıştır. Hâlen İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Sayın Yüksel’in teamüllere göre Temmuz ayı içerisinde AİHM’deki görevine başlaması beklenmektedir.

Sayın Yüksel’e yeni görevinde başarılar dileriz.