Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Başkanlığımız ve Avrupa Konseyinin ortak girişimleriyle 1-2 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Conrad Otel’de “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Pandemi nedeniyle yurtdışı ve İstanbul dışından katılımcılar, toplantıya çevrimiçi olarak katılmışlardır. Toplantıya Bakanlığımız temsilcileri, hâkim ve Cumhuriyet savcıları, akademisyen ve avukatlar ile Avrupa Konseyi temsilcileri iştirak etmişlerdir. 

Toplantı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse’nin açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Toplantının ilk bölümünde Türkiye’de koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılamasına ilişkin mevzuat ve uygulama örnekleri konusunda Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feridun Yenisey, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi. Nadir Güngüneş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi Üyesi Dr. Doğan Gedik ve Anayasa Mahkemesi Raportörü Muzaffer Korkmaz sunumlarını gerçekleştirmiş, konuya ilişkin olarak tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.


Toplantının ikinci bölümünde ise karşılaştırmalı hukukta koruma tedbirleri nedeniyle tazminat yargılaması ve AİHS kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkına ilişkin olarak ise Paris İstinaf Mahkemesi Daire Birinci Başkanı Nicole Cochet, AİHM Hukukçusu Sanem Gurus-Tanyar, Güney Danimarka Üniversitesi’nden Doç Dr. Henning Fuglsang Sørensen sunumlarını gerçekleştirmiş, konuya ilişkin olarak tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır.

 

Fotoğraflar