İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personel ve İdari İşler Bürosu

- Başkanlığımızda görev yapan hâkim ve personel ile ilgili özlük işlemleri; göreve  başlama-ayrılma, izin, istirahat rapor, mazeret izinleri, ücretsiz izinler, görevden ayrılma vs. işlemleri yapar.
- Uluslararası Kuruluşlarda görevli personel ile ilgili; göreve başlama-ayrılma, izin, istirahat rapor, mazeret izinleri, ücretsiz izinler, görevden ayrılma vs. işlemleri yapar.
- Başkanlığımızda görev yapan Daire Başkanı, Hâkim ve Personele ilişkin iş bölümlerini yayınlar.
- Başkanlığımızın Daire Başkanı, Hâkim ve personel nöbet listesini hazırlar ve yayınlar.
- Başkanlığımızın bulunduğu katların faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü teknik, bakım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
- Başkanlımızda görev yapan hâkim ve personele gerekli görülen duyuruları yapar.
- Başkanlığımızla ilgili tüm İdari yazışmaları yapar.