Avrupa Konseyi ile Çevrimiçi Toplantı

Avrupa Konseyi ile Çevrimiçi Toplantı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi AİHM Kararlarının İcrası Dairesi yetkilileri ile 23 Kasım 2021 tarihinde telekonferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Alper Hakkı YAZICI ve Adalet Uzmanı Yeşim ERDEN ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih GÜNGÖR katılım sağlamıştır. 
Toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ceza infaz kurumlarına ilişkin verilen kararlarının icra sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş, özellikle tutulma koşulları, eğitim hakkı,  ceza infaz kurumlarındaki güvenlik tedbirleri ile tıbbi bakım konuları ele alınmıştır.
Avrupa Konseyi’nin duyurusu için 
https://www.coe.int/en/web/execution/news/-/asset_publisher/j0QMuy0LrTts/content/execution-by-turkey-of-echr-judgments?_101_INSTANCE_j0QMuy0LrTts_viewMode=view/