Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 1. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması ve Cezasızlıkla Mücadelenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde, Ankara Hâkimevi’nde “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması” konulu 1. Pilot Eğitim gerçekleştirilmiştir.

1. Pilot Eğitime, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığımızın temsilcileri; Avrupa Konseyi Ankara Ofisi’nden proje yürütme ekibi; Eğiticiler Murat Öksüz, Selda Binboğa Kurtuluş, Zeynep Derya Narin ve katılımcı olarak Ankara merkez ve mülhakatlarında görevli 20 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı katılmıştır.

Pilot Eğitim kapsamında, 18 Ocak 2019 günü, Eğiticiler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ve bu maddeye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları konusunda sunum yapmışlardır. 19 Ocak 2019 günü ise Eğiticilerin gözetiminde kurgusal dava egzersizi gerçekleştirilmiştir. Pilot eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Fotoğraflar