Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları Konulu Uluslararası Seminer Yapıldı

KARARLARIN GEREKÇELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇILARI KONULU ULUSLARARASI SEMİNER YAPILDI
Bakanlığımız, Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi işbirliğiyle düzenlenen “Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları” konulu uluslarararası seminer 5 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
Seminere başta AİHM ulusal hakimiz Doç. Dr. Saadet YÜKSEL ve AİHM Romanya ulusal Hakimi Iulia Antoanella MOTOC, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve İnsan Hakları Adalet ve Adli İşbirliği Daire Başkanı Avrupa Konseyi Mikhail LOBOV olmak üzere farklı ülkelerden yüksek hakimler ve ülkemizin önde gelen bilim adamları konuşmacı olarak ve yaklaşık 200 hâkim ve savcımız da katılımcı olarak iştirak etmişlerdir.
Seminer özellikle  gerekçeli karar hakkına ilişkin standartlar ile özel hukuk, ceza ve idari hukukundaki iyi uygulama örneklerini odağına almıştır. Bu anlamda karşılaştırmalı hukuktaki yaklaşımın anlaşılması açısından faydalı olacak biçimde farklı ülkelerden gelen yüksek hakimler sunumlar gerçekleştirerek tecrübelerini Seminerde aktarmışlardır.
Açılış konuşmalarından sonra Avrupa Konseyi Ankara Ofisi Başkanı  Cristian Urse moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerin birinci oturumunda, AİHM hakimi Iulia Antoanella MOTOC sunumlarını yapmıştır. Diğer oturumların moderasyonlarını ise sırasıyla Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Prof. Dr. Yücel Uğurlu gerçekleştirmiş; özel hukuk, ceza ve idare hukukuna ilişkin gerekçeli karar yazımına ilişkin Britanya, İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve ABD yüksek hakimleri tarafından sunumlar yapılmış ve tecrübeleri katılımcılarla paylaşılmıştır.
Konuya ilişkin katılımcıların soru ve görüşleri alınarak seminer iyi dileklerle sona ermiştir.

Fotoğraflar