İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tercüme Bürosu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine savunma hazırlanırken İngilizce ve Fransızca dillerinde tercüme yapmak birimin temel görevidir.