Etkili Soruşturma Projesi kapsamında 3. Pilot Eğitim Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi ile Bakanlığımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması ve Cezasızlıkla Mücadelenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde, İzmir’ de “Kötü Muamele İddialarının Etkili Soruşturulması” konulu 3. Pilot Eğitim gerçekleştirilmiştir.

3. Pilot Eğitime, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığımızın ve Eğitim Dairesi Başkanlığının temsilcileri; Avrupa Konseyi Ankara Ofisi’nden proje yürütme ekibi; Eğiticiler Selda Kurtuluş Binboğa, Mutlu Çat, Hüseyin Gülle ve Metin Tokel ile katılımcı olarak Ankara, İzmir ve Manisa Adliyelerinde görevli 30 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı katılmıştır.

Pilot Eğitim kapsamında, 12 Nisan 2019 günü, Eğiticiler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ve bu maddeye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları konusunda sunum yapmışlardır. 13 Nisan 2019 günü ise Eğiticilerin gözetiminde kurgusal dava egzersizi gerçekleştirilmiştir. Pilot eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Fotoğraflar