Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM Kararlarının İcrası Kapsamındaki 332 Dosyanın Denetim Sürecinin Kapatılmasına Karar Verdi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin üç ayda bir gerçekleştirilen AİHM kararlarının icrası gündemli 1340. Toplantısı (CMDH) 12-14 Mart 2018 tarihlerinde Strasbourg’ta gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ile ilgili Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan Ataman, Aksoy, Fatih Taş (No. 3), Cihangir Yıldız ve Kaplan dosyaları ele alındı.

Bakanlar Komitesi, 1990’lı yıllarda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörle mücadele operasyonlarıyla bağlantılı olarak AİHM tarafından verilen yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı ve mülkiyet hakkına ilişkin ihlal kararlarının incelendiği Aksoy grubuyla ilgili olarak Hükümet tarafından sunulan bilgiler kapsamında önemli aşamalar kaydedildiğini teyit ederek alınan önlemleri yeterli bulmuş ve bu grubun icra süreci ile grup altında denetimi devam eden toplam 274 dosyanın kapatılmasına karar vermiştir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün incelendiği Ataman grubu ise tartışmalı olarak ele alınmıştır. Komite, Ataman grubu altında incelemesi devam eden 68 dosyadan 55’inde Bakanlığımız tarafından sunulan bilgiler doğrultusunda bireysel önlemlerin alındığını belirterek denetim sürecinin sona erdirilmesine ve bu dosyaların kapatılmasına karar vermiştir.

Bunun dışında kapatılan Fatih Taş (No. 3), Cihangir Yıldız ve Kaplan dosyalarıyla birlikte toplamda 332 dosyada icra denetim süreci sona erdirilmiş, böylelikle denetimi hâlihazırda devam eden dosya sayımız 10 yıl sonra ilk kez 1000’in altına düşerek 920 olmuştur.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan raporlar ve sağlanan bilgiler doğrultusunda söz konusu rakamın önümüzdeki dönemde daha da düşmesi beklenmektedir.

Bakanlar Komitesinin 1340’ıncı CMDH toplantısına İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül ve Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Akın Gözel katılmışlar, Hükümetimiz adına Dr. Hacı Ali Açıkgül tarafından sunum yapılmıştır.

Bakanlar Komitesi kararları için tıklayınız.

Fotoğraflar