Avrupa Konseyi ile Üst Düzey Toplantı Yapıldı

Bakanlığımız ile Avrupa Konseyi (AK) yetkilileri arasında, Gayriresmî Çalışma Grubu kapsamında,14 Haziran 2021 tarihinde üst düzey bir toplantı online olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL ile AK Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları Genel Müdürü Christos GIAKOUMOPOULOS’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Toplantıya, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi ACAR, Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Kubilay İNAN Türkiye Adalet Akademisi İnsan Hakları Merkezinde hâkim/ öğretim görevlisi Dr. Musa TANRISEVEN ile Dışişleri Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamışlardır.

AK heyetinde ise İnsan Hakları Direktörü Christophe POIREL, Hukuki İşbirliği Bölüm Başkanı ve Avrupa Hukuki İşbirliği Bölüm Sekreteri Livia STOICA, AİHM Kararlarının İcrası Daire Başkanı Clare OVEY, Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu Sekreteri Muriel DECOT, Adalet ve İnsan Hakları Eğitim Birimi Başkanı Eva PASTRANA, İşbirliği Programları Birimi Proje Koordinatörü, Elena JOVANOVSKA-BREZOSKA ile Stéphanie JUNG yer almıştır.

Toplantıda, öncelikle İnsan Hakları Eylem Planı ve uygulama süreci ele alınmış, devam eden mevzuat hazırlıklarına ilişkin bilgi verilmiştir. Yine, "Hâkim ve Savcı Yardımcılığı", "Yargıda Hedef Süre Uygulaması", “Hukukçuların İnsan Hakları Eğitimi” vb. konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, AK ile işbirliği yapılabilecek alanlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Gayriresmî Çalışma Grubu kapsamında düzenli olarak benzer nitelikte toplantılar yapılması hususunda mutabık kalınmıştır.

 

Fotoğraflar