Hacettepe Üniversitesi İle İnsan Hakları Alanında Eğitim Programı Yapıldı

İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan “İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık” amacı altında yer alan “Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı” (HELP) eğitim modülleri Türkçe’ye tercüme edilerek yaygınlaştırılacak ve tüm hukukçuların bu eğitimlerden yararlanmaları teşvik edilecektir” faaliyeti kapsamında Hacettepe Üniversitesinde insan hakları eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu programda, “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”  ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Giriş” konulu HELP kursları başlatılmıştır.

 

Fotoğraflar