Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasaklarına İlişkin Başvurular Aihm Tarafından Kabul Edilemez Bulunarak Reddedildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2015-2016 yıllarında Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yürütülen güvenlik operasyonları sırasında uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında “yaşam hakkı”, “özgürlük ve güvenlik hakkı”, “özel ve aile hayatına saygı hakkı” ile “bireysel başvuru hakkının engellenmesi”ne ilişkin şikâyetleri incelemiş ve 32 başvuruyu daha kabul edilemez bularak reddetmiştir.

Kamuoyundaki adlandırmasıyla “hendek operasyonları” ile mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına ilişkin AİHM’e toplamda 34 başvuru yapılmıştı.

AİHM söz konusu başvuruları öncelikli olarak incelemeye karar vermiş ve başvuruyu Hükümete tebliğ etmesi üzerine Bakanlığımız tarafından hazırlanan Hükümet görüşleri 13 Temmuz 2017 tarihinde AİHM’e iletilmişti.

AİHM daha önce bu 34 başvuru arasında olan Ömer Elçi (no. 63129/15) ve Ahmet Tunç (4133/16) başvurularını duruşmalı olarak inceleme kararı almış, 13 Kasım 2018 tarihinde yapılan duruşmada sözlü olarak savunma yapılmıştı.

Elçi başvurusunda Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının yaşam hakkı ile özgürlük güvenlik hakkını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Tunç başvurusunda ise, yakınları tarafından “Orhan Tunç’un Cizre’de yürütülen operasyonlar sırasında yaralandığı, resmi görevliler tarafından kendisine tıbbi yardım sağlanmadığı, daha sonra sığındığı bodrum katında güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğü” iddia edilmiş ve yaşam hakkının ihlali nedeniyle AİHM’e başvurulmuştu.

Elçi ve Tunç başvurularıyla ilgili Bakanlığımız tarafından sunulan yazılı görüşler ve duruşmada yapılan savunmaları değerlendiren AİHM, 7 Şubat 2019 tarihinde kararını açıklamış ve AİHM verdiği iki ayrı karar ile her iki başvurunun da kabul edilemez olduğuna karar vermişti.

AİHM 4 Nisan 2019 tarihinde açıkladığı kararlarla, daha önce vermiş olduğu Tunç ve Elçi kararlarına da atıf yaparak 98 kişi tarafından yapılan diğer 32 başvuruyu da kabul edilemez bularak reddetmiştir.

AİHM’in 4 Nisan 2019 tarihinde açıklanan 12 Mart 2019 tarihli Aydın ve Diğerleri (no. 63130/15) ve diğer 31 başvuruya ilişkin kararı için tıklayınız: Karar

Fotoğraflar