Sakarya Üniversitesi ile İnsan Hakları Alanında Eğitim Programı Yapıldı

Sakarya Üniversitesi ile İnsan Hakları Alanında Eğitim Programı Yapıldı

İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan “İnsan Hakları Konusunda Üst Düzey İdari ve Toplumsal Farkındalık” amacı altında yer alan “Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı” (HELP) eğitim modülleri Türkçe’ye tercüme edilerek yaygınlaştırılacak ve tüm hukukçuların bu eğitimlerden yararlanmaları teşvik edilecektir” faaliyeti kapsamında Sakarya Üniversitesi ile  insan hakları eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak NARBAY,  İnsan Hakları Dairesi Başkanı Yardımcısı Ömer YILMAZ, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Direktörlüğü Türkiye Birimi Başkanı Könül GASIMOVA ve Avrupa Konseyi Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Pınar BAŞPINAR’ın  yaptığı programda, “İltica ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”  ve “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Giriş” konulu HELP kursları başlatılmıştır.