Venedik Komisyonu Heyeti ile Toplantı

Venedik Komisyonu Heyeti ile Toplantı

Avrupa Konseyi’nin danışma organlarından olan Venedik Komisyonu (Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu) heyeti ile 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemelere ilişkin olarak 10 Mayıs 2022 tarihinde Bakanlığımızda  bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali AÇIKGÜL başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız Mevzuat Genel Müdürlüğü temsilcileri de hazır bulunmuştur.
Venedik Komisyonu heyetinde ise Komisyon üyesi Veronika Bilkova, AGİT uzmanları Keara Castaldo ve Elena Kovalyova ile Komisyon Sekretaryasından Pierre Garrone yer almıştır.

 

Fotoğraflar