İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
7
Oca
Savur/Türkiye Kararı
Başvuran katılmış olduğu kanuna aykırı şekilde gerçekleşen gösteriye katılması nedeniyle hakkında yürütülen ceza yargılaması sonucunda mahkûm edilmesinin adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru
7
Oca
Türkeli/Türkiye Kararı
Başvuran askerlik görevini yapmakta iken hakkında hükmedilen oda hapsi disiplin cezası nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuru
7
Oca
Ayaz/Türkiye Kararı
Başvuran bir kamu kurumuna göndermiş olduğu mektup içeriğinde kullanmış olduğu ifadeler nedeniyle yargılama yapılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru
7
Oca
Öztürk/Türkiye Kararı
Başvuran hakkında yürütülen ceza yargılaması kapsamında tutukluluk halinin yasallığına etkin şekilde itiraz edemediği şikayetine ilişkin başvuru
7
Oca
Köylü/Türkiye Kararı
Başvuran hakkında yürütülen ceza yargılaması sırasında tutuklu kalmış olduğu sürenin uzun olduğu şikayetine ilişkin başvuru
7
Oca
Bozduman/Türkiye Kararı
Başvuran katılmış olduğu gösteriye güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmesi ve hakkında ceza yargılaması yürütülmüş olması nedeniyle barışçıl toplantı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin başvuru