19
Oca
Nasır EROL ve diğerleri /Türkiye
Başvuru, başvuranların 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 28. maddesinin 1. fıkrasını ihlal etmeleri, suçu ve suçluları övmeleri ve güvenlik güçlerine direnmeleri nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla birlikte cezaya mahkûm edilmeleri ile ilgilidir.
19
Oca
Ahmet AKBABA /Türkiye
Başvuru, başvuranın 16 Mart 2018 tarihinde, Trabzon’da bulunan Ortahisar Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu sırada, yetkili makamlar tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla sorgulandığı sırada kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkindir.
19
Oca
Musa GÜNAY/TÜRKİYE
Başvuru, başvuranın FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 26 Temmuz 2016 tarihinde Şanlıurfa polis karakolunda gözaltında tutulduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.
19
Oca
Ali Efendi PEKSAK/TÜRKİYE
Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda tutulduğu sırada kendisine yeterince tıbbi tedavi sağlanmadığı iddiasına ilişkindir.
19
Oca
Abdullah SAÇAK / Türkiye
Başvuru, başvuranın aleyhine ana delil olarak kullanılan telefon görüşmesi kayıtlarının gerçekliğinin ve güvenilirliğinin yerel mahkeme tarafından incelenmemesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.
19
Oca
Suna DENİZCİ / TÜRKİYE
Başvuru, tenkis davası sonucunda verilen tazminat miktarının enflasyon karşısında değerini yitirmesi sebebiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.