İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3
Ara
Musa KAYA / TÜRKİYE
Başvuru farklı cezaevlerinde hükümlü olarak bulunan başvuranların mektuplarının, cezaevleri idareleri tarafından içeriklerinin sakıncalı olduğu gerekçesi ile muhataplarına iletilmesinin reddedilmesine ilişkindir.
3
Ara
İhsan KARTAL / Türkiye
Başvuru, başvuranın cezaevindeyken amcasıyla yaptığı görüşmede uyarıldıkları halde Kürtçe konuşmaya devam etmesi nedeniyle görüşmesinin kesilmesine ilişkindir.
3
Ara
Mehmet Emin GÜNEŞ ve Diğerleri / Türkiye
Başvuranlar, eski Borçlar Kanunu'nun 60/1 maddesi uyarınca zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle ek tazminat davalarının reddi nedeniyle adil yargılanmalarının reddedildiğinden şikâyet etmişlerdir.
3
Ara
Seyfullah ÇAKMAK / Türkiye
Başvuru, Twitter sosyal medya platformundan hakaret içerikli tweet atan hesabın kullanıcısına cezai takibat yoluyla ulaşılamaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesinin, başvuranın özel hayata saygı hakkı bağlamında şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkindir.
2
Ara
Aytaç ÜNSAL ve Ebru TİMTİK/Türkiye
Aytaç ÜNSAL ve Ebru TİMTİK/Türkiye
30
Kas
Serkan BOZKAYA/ Türkiye
Serkan BOZKAYA/ Türkiye