İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
29
Haz
Hacı CANPOLAT / Türkiye
Başvuru, başvuranın nüfus kaydında adının değiştirilmesine yönelik talebinin reddedilmesinin Sözleşme’nin 8. maddesini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.
29
Haz
Mehmet Şirin TEKMENÜRAY / TÜRKİYE
Başvuru, ceza infaz kurumunda bulunan başvurana verilen disiplin cezası nedeniyle Sözleşme’nin 10. maddesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.
29
Haz
Zerrin KİŞİ ve diğerleri / Türkiye
Başvuranlar, yakınları Z.K.’nin, 15 Temmuz 2016 tarihli askeri darbe girişimi sonrasında kaybolduğunu iddia etmektedirler.
29
Haz
Ergin ATABEY / Türkiye
Başvuru, adil yargılanma hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.
29
Haz
Çiçek OTLU / TÜRKİYE
Başvuru, başvuranın hapis cezasına mahkûm edilmesi nedeniyle, memnu haklarının iadesini kanıtlayan destekleyici hiçbir belge sunmadığı gerekçesiyle, başvuru kaydının reddedilmesine ilişkindir.
29
Haz
Hatice UÇKUN ve diğerleri / Türkiye
Başvuru, başvuranların mağdur olduğu olaylar kapsamında, belediye başkanı ve emniyet amiri hakkında kovuşturma yapılmadığı gerekçesiyle kötü muamele ve ayrımcılık yasağı ile özel hayat ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.