İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Tazminat Bürosu

Bütçe ve Tazminat Bürosunun temel görevleri şöyledir;

-Başkanlığın bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak,

-Başkanlığımıza tahsis edilen bütçenin harcanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve takip etmek,

-Satın alınan mal ve malzemelerin teslim alınması ve ambar giriş çıkış işlemlerini yapmak ve Başkanlığımızın taşınır kayıtlarını tutmak,

-Kadrosu Başkanlığımızda bulunan personelin maaş, emekli kesenekleri, mesai, yurt içi ve yurt dışı sürekli veya geçici görev yolluklarına ait işleri ve ödemeleri yapmak,

-Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.