İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AİHM Kararları Tematik Bilgi Notları
Başlıklar Tr En
Avrupa Birliğine İlişkin İçtihatlar
 "Dublin” Davaları
Başlıklar Tr En
Cinsel Yönelim Sorunları
Cinsiyet Kimliği Sorunları
Eşcinsellik: Cezai Boyutları

Irk Ayrımcılığı  
Romanlar ve Göçerler
Başlıklar Tr En
Kişinin Kendi Görüntüsü Üzerindeki Hakkı
Kişisel Verilerin Korunması
İtibarın Korunması

Başlıklar Tr En
Çalışma Hayatına İlişkin Haklar
Mağdur veya Fail Olarak Şirketler  
Sendikal Haklar
Vergilendirme ve AİHS
Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti
Başlıklar Tr En
Cezaevlerinde Açlık Grevleri
Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı
Tutuklama ve Ruh Sağlığı
Tutuklama Şartları ve Hükümlülere Muamele
Tutuklu/Hükümlülerin Sağlık Hakları
 Suçluların İadesi ve Müebbet Hapis Cezası
Müebbet Hapis Cezası
Gizli Tutukluluk Yerleri
Başlıklar Tr En
Terörizm
Poliste Gözaltılar / Avukat Yardımından Yararlanma
Kadınlara Yönelik Şiddet
İnsan Ticareti
Aile içi Şiddet
Başlıklar Tr En
Çocuk Hakları
Küçüklerin Korunması
Üreme Hakları
Velayet Hakları
Uluslararası Çocuk Kaçırma
Başlıklar Tr En
Yaşlılar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
Spor ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)
Silahlı Çatışmalar
Yeni Teknolojiler
Pilot Kararlar
Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri Askıya Alma
AİHM’e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi
Geçici Tedbirler
Başlıklar Tr En
Dini Sembol ve Kıyafetler
Din Özgürlüğü
Haber Kaynaklarının Korunması
Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı
Nefret Söylemi
Sendikal Haklar
Serbest Seçim Hakkı
Vicdani Ret
Siyasi Partiler ve Dernekler
Başlıklar Tr En
Yaşamın Sona Erdirilmesi ve AİHS
Ölüm Cezasının Kaldırılması
Yaşam Hakkı  
Başlıklar Tr En
Çevre ve AİHS
Sağlık
Cezaevlerinde Açlık Grevleri
Tutuklama ve Ruh Sağlığı
Tutuklu ve Hükümlü Sağlık Hakları  
Ruh Sağlığı  
Engelli Bireyler ve AİHS
Başlıklar Tr En
Dublin Davaları
Geçici Tedbirler
Toplu Sınırdışı Uygulamaları