İNSAN HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje ve Görüş Bürosu

Bakanlığımızın  birimleri  ile  diğer kamu kurum ve  kuruluşları ve  şahıslarla yapılan   yazışmalar Proje ve Görüş Büroso tarafından takip edilir.

Projeler ve Görüş Bürosunun iş tanımı;

Yazılı Soru Önergelerine ilişkin cevap hazırlanması,

BM, Avrupa Konseyi, AGİT, PAB gibi kuruluşların toplantılarına ilişkin düzenlemelerin yapılması,

BM’ye yapılan başvurulara ilişkin görüş hazırlanması,

Meslek İçi Eğitimlere ilişkin yazışmaların yapılması,

Başkanlığımızca yapılan projelere ilişkin iş ve işlemlerin yapılması,

Bilgi Edinme Kanunu uyarınca başkanlığımıza iletilen Başvuruların cevaplandırılması,

Başkanlığımızca stajı uygun görülen öğrencilerin staj işlemlerinin yapılması,

AİHM Savunma ve Bireysel Başvuru dışında kalan yazışmaların yapılması.