Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde öngörülen  “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı”nın hazırlanması süreci, katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir.  Bu kapsamda düzenlenen “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı” 25 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirildi.
Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmaları, Yargıtay Başkanı Sn. İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Sn. Zerrin Güngör, Adalet Bakanımız Sn. Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Sn. Metin Feyzioğlu  tarafından yapıldı.  Toplantıda, ayrıca İnsan Hakları Dairesi Başkanı Sn. Dr. Hacı Ali Açıkgül,  insan hakları eylem planının hazırlık sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.  
Toplantıya Yüksek Yargı üyeleri, Bakanlıklar ve kamu kurumlarının temsilcileri, hakim ve savcılar, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu temsilcileri, Baro Başkanları, hukuk fakültesi dekanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmışlardır. Katılımcılar, açılış seremonisi sonrasında 6 ayrı çalışma grubuna ayrılarak, yeni eylem planına ilişkin görüş ve önerilerini belirtmişlerdir.
Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık süreci, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla yürütülmeye devam etmektedir.